TMO AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT SATIŞI HK.

Sayın Üyemiz,

Hububat stoklarında aşağıda belirtilen esaslar ve ekte yer alan fiyatlar dahilinde 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren satışa açılmıştır.Satış fiyat esasları 09 Ağustos – 31 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

         1)Makarnalık Buğdaylar:

Stoklarımızdaki makarnalık buğdayların mahsul yılı 2016 ve2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi(ELÜS) stokları hariç) ile mahsul yılı 2018 olan açık yığın,maydü ve silobag stokları kullanıcılarına (makarna, irmik, şehriye üreticilerine ve üretimde makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili EK-1’ de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

          Talep sahipleri, 2017 yılı fiili makarnalık buğday tüketim miktarlarını, 2017 yılına ait makarna, irmik, şehriye ve bulgur ihracat miktarlarını veya makarna, irmik, şehriye ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir. (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir)

         2)Ekmeklik Buğdaylar

Stoklarımızdaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 2015, 2016 ve 2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi(ELÜS) stokları hariç) ve mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü ve silobag stokları kullanıcılarına (Un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-1 de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

        Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar yalnızca bisküvi ve un fabrikalarına satılacaktır. Standart dışı buğdaylar ise kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satılacak olup bu miktar fiili tüketim hesabında dikkate alınmayacaktır.

        Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2017 yılı için 1/12’sine kadar satışı yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.

        Genel Hükümler

Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Temmuz 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

        Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, maydü, silobag ve şubenizde kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir.

        Bu yazımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-1’ de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

        Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.

        Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır.

        Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı satışa kapalıdır.

        Firmalar her ay için 1 aylık fiili tüketimleri kadar ürün alabilecektir.

        Son teslim tarihi 31/10/2018’i (dahil) geçmeyecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Ek 1 fiyat listesi için Tıklayınız.

Ekleme Tarihi:10.8.2018

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası