AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK İLANI

Sayın Üyemiz,

Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda; Mülkiyeti Hazineye ait olan ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (yatırım teşvik) ile Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar gereğince gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmesi suretiyle değerlendirilebilecek olan taşınmaza ilişkin yatırım teşvik ilanı için TIKLAYINIZ.

Ekleme Tarihi:20.2.2018

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası