Misyon

Borsacılık uygulamalarında sektörel  gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip etmek, üyelerinin  ticaretine ve topluma değer yaratan bir kurum olmak, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve kurumsal gelişimlerini sağlamaktır.

 

Vizyon

Bölgemizin ticari ve sosyal hayatına katkı yapan yön veren, birlikte hareket etme kültürü ile bölge insanımızın daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş, lider, yenilikçi bir kurum olmak. Bölgemizi tarım ve hayvancılık merkezi haline getirmek ve borsamızı kentin ideal bir aktörü yapmaktır.

 

Temel Değerler

Yasaların ışığında, toplumsal değerlere saygılı, insanları din, ırk, milliyet, renk, siyasi düşünce gözetmeksizin seven, saygı duyan; hizmette insan ve kalite odaklı bir kurum.

İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yeniliklere açık anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum.

Her çalışanına değer ve eşit fırsat hakkı vererek, çalışanlarını problemin değil çözümün bir parçası olmaya yönlendiren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, takım ruhu ile çalışan, şeffaf, öngörülü, tarafsız, tutarlı ve etkin bir yönetim anlayışı.

Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik veren, araştırmacı, yenilikçi, hizmet alanlara göre hizmeti şekillendiren, ortak akıl ile hareket ederek sürekli kendini yenileyen, doğayı koruyan, toplumsal sorumluluk sahibi ve kaynaklarını etkin kullanan bir kurum.

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası