Borsaların Organları: 


Borsa Meslek Komiteleri: Konuları dahilinde araştırma, inceleme ve geliştirme birimi olarak görev yaparlar.

Borsa Yönetim Kurulları: Borsanın icra organı olarak işlerin yürütülmesini ve idaresini sağlamaktadırlar.

Borsa Meclisleri: Yönetim organlarının vermiş olduğu kararları onaylama ve ibra kuruludur.

Borsa disiplin kurulu: Üyelerinin görev ve sorumluluklarını kontrol eden ve bu yükümlülüklerini yetire getirmeyenleri disipline etmek üzere görev yapan bir kuruldur.

Genel Sekreter: Borsanın idari işlerinin yürütmek üzere görevli, borsa personelinin sevk ve idaresini sağlayan amirdir.

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası